Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
anaeyo
Reposted fromszopkowa szopkowa viasarazation sarazation
anaeyo
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
anaeyo
anaeyo
0966 7197
joy
anaeyo
Reposted fromambermoon ambermoon viaseaweed seaweed
anaeyo
3749 6249 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
anaeyo
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen viairmelin irmelin
anaeyo
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viamayamar mayamar
anaeyo
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viamayamar mayamar
anaeyo
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
anaeyo
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viahormeza hormeza
anaeyo
anaeyo
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viadancingwithaghost dancingwithaghost
6115 3619
Reposted frombun bun viathoughtfulness thoughtfulness
anaeyo
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viablaxkseoul blaxkseoul
anaeyo
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaRastaPrincess RastaPrincess
anaeyo
3911 1284 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamauak mauak
anaeyo
anaeyo
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus vianatelle natelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...