Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
anaeyo
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamauak mauak
anaeyo
4060 c241 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak
anaeyo
4184 375c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamauak mauak
anaeyo
6070 de92 500

"Sun Damage After 28 Years Of Driving A Delivery Truck"

--http://imgur.com/gallery/yyZeQ
Reposted fromalphabet alphabet viadeinneuerfreund deinneuerfreund
anaeyo
Sometimes you need to burn bridges to stop yourself from crossing them again.
— L. Gabriel
Reposted fromcaraseen caraseen viaretro-girl retro-girl
9935 2974 500
Reposted fromefka-m efka-m viaszydera szydera
3912 dfe5 500

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

Reposted fromAmericanlover Americanlover
anaeyo
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaszydera szydera
Stop looking for acceptance in others to find it in yourself
— (via dangered)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaretro-girl retro-girl
anaeyo
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viahormeza hormeza
anaeyo
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viahormeza hormeza
anaeyo

People don't notice your mistakes as much as you think.

Reposted fromrewywewy rewywewy viaRekrut-K Rekrut-K
9300 a4ce 500
Reposted fromkimshinegyu kimshinegyu viaRekrut-K Rekrut-K
anaeyo
anaeyo
anaeyo
anaeyo
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viathoughtfulness thoughtfulness
4053 f629 500

danwasonfireonce:

gunslingerannie:

europeansdomusicalsbetter:

stockade:

You’re welcome

This is the most useful thing I’ve ever reblogged.

i used to think when people said my cousin twice removed that their cousin must’ve did some fucked up shit to get kicked out of the family twice

Reposted fromfumblingalong fumblingalong viaRekrut-K Rekrut-K
anaeyo
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahouda houda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl